China wil wereldleider worden in de scheepsbouw

  • binnenland

Tot voor kort lag de focus van de Chinese scheepsbouw op de minder complexe scheepstypes zoals container- en droge lading schepen. In de zomer van 2015 heeft China nieuwe beleidsplannen gepresenteerd zoals ‘Made in China 2025’. Het doel van deze plannen is om de (technologische) wereldleider te worden in een tiental strategische sectoren waaronder de scheepsbouw. Tussen 2000 en 2010 is China een steeds belangrijkere speler geworden binnen de scheepsbouw. In tien jaar tijd is China, in termen van Compensated Gross Tonnage (CGT), het grootste schepenproducerende land geworden.

Hoe lang is China nog afhankelijk van buitenlandse kennis?

De Chinese scheepsbouw heeft de ambitie om hogere kwaliteitsschepen te gaan leveren en richt zich op steeds specialistischer schepen die tegenwoordig nog veelvuldig in Europa gemaakt worden. Financiële instrumenten en handelsobstakels zorgen voor een ongelijk speelveld tussen Chinese en Europese scheepsbouwers en toeleveranciers. Dit is uiteraard een bedreiging voor de maritieme industrie vanwege het mogelijk wegtrekken van productie uit Europa en de bijdrage aan overcapaciteit in de sector. De Chinezen zijn nog wel afhankelijk van buitenlandse technische kennis en apparatuur, maar het is de vraag hoe lang dit nog duurt. De trend is namelijk dat Chinese toeleveranciers de voorkeur krijgen boven buitenlandse toeleveranciers.

Artikel in NMT Magazine

Wil je meer weten over de toekomst van de Chinese en Europese scheepsbouw? Lees het hele artikel in het online magazine van Netherlands Maritime Technology.

Photo:

Related news

List of related news articles