Chris Keijdener winnaar van KIVI NIRIA afstudeerprijs voor Offshore Techniek

afstudeerpijs

Chris Keijdener is de winnaar geworden van de KIVI NIRIA afstudeerprijs van de Afdeling voor Offshore Techniek. Keijdener studeerde af aan de TU Delft met het werk “Dynamics of a JBF Arctic drilling unit moored in ice”. Het afstudeerwerk werd begeleid door prof. Metrikine van de TU Delft.

Vijf studenten waren genomineerd voor de afstudeerprijs. De genomineerden waren Chris Keijdener, Solange van der Werff, Olaf van Schalkwijk, Meinte van der Brug en Lars Jacobs.
De prijsuitreiking vond plaats op 18 april op het hoofdkantoor van KIVI NIRIA in Den Haag. De afstudeerprijs omvat een cheque van € 2.000.

Voor het afstudeerwerk werden experimentele resultaten gebruikt van een geschaalde constructie drijvend in ijs. Tijdens de experimenten zijn de belasting van het ijs op diverse rompvormen onderzocht.
Keijdener heeft een numeriek model ontwikkeld om het dynamisch gedrag van de drijvende constructie in ijs te voorspellen. Op basis van dit model heeft hij een geoptimaliseerd afmeersysteem ontworpen.
Op het moment is Chris Keijdener werkzaam als promovendus aan de TU Delft waar hij onderzoek doet naar drijvende constructies in ijs.

Met ingang van 2012 stelt de Afdeling voor Offshore Techniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA een jaarlijkse prijs in voor het Beste Afstudeerwerk Offshore en Bagger Techniek. Met de afstudeerprijs is € 2.000 gemoeid.

Het doel van deze afstudeerprijs is:
• het belang te accentueren van het Offshore en Dredging (toegepast) onderzoek dat in het kader van afstudeerprojecten plaatsvindt;
• het bedrijfsleven en de maatschappij te attenderen op de resultaten van afstudeerprojecten;
• een stimulans te vormen voor studenten in deze richting af te studeren en voor het bedrijfsleven contact te onderhouden met dit vakgebied;
• de band te versterken tussen afstudeerders en KIVI NIRIA.

Het afstudeeronderwerp dient te passen in het vakgebied, zoals dat is omschreven door de sectie Offshore and Dredging Engineering van de afdeling Marine & Transportation Technology van de Faculteit Mechanical, Maritime & Materials Engineering (3mE).

Lees meer… KIVI NIRIA