ChristenUnie-SGP wil MVO-toets voor nieuwe havenbedrijven

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer pleit voor een MVO-criteria voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het Rotterdamse havengebied. Hiermee wil de partij voorkomen dat bedrijven die zich aan wet- en regelgeving houden maar zich bezighouden met immorele bedrijfsactiviteiten, zich kunnen vestigen in de Rotterdamse haven.

Dit is naar aanleiding van vorige week toen bekend werd dat bedrijven in de Rotterdamse haven een centrale rol spelen bij de productie van zeer schadelijke brandstoffen voor de West-Afrikaanse markt. Deze brandstoffen zorgen in deze landen voor ernstige luchtvervuiling en daarmee gezondheidsrisico’s voor de lokale bevolking. De ChristenUnie-SGP heeft zeer grote moeite met deze bedrijfsactiviteiten en deed daarom een moreel appèl op het stadsbestuur en het Rotterdamse havenbedrijf om deze praktijk aan banden te leggen.

 

Wethouder Adriaan Visser heeft in reactie op dit pleidooi de toezegging gedaan dat hij in gesprek gaat met het Havenbedrijf Rotterdam over de mogelijkheden van een MVO-toets voor nieuwe havenbedrijven.

Related news

List of related news articles