VIDEO: CLINSH gestart voor schonere binnenvaart

  • binnenland

Op 27 oktober hebben 17 partijen (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) uit Nederland, België, Duitsland en Engeland hun samenwerking gestart in het Europese LIFE project CLINSH: CLean INland Shipping tijdens een conferentie in Düsseldorf. Door het testen van vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom willen de partijen komen tot forse emissiereducties in de binnenvaart.

Het effect wordt vervolgens gemonitord op 30 schepen. De data bieden een handvat voor beleidsmakers bij lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Ook brengt CLINSH de business cases van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot verdere verduurzaming. Tekst gaat verder onder de video.

Samenwerking is belangrijk 
Tijdens de conferentie in Düsseldorf werd het belang van samenwerken benadrukt door verschillende aanwezigen. Niet alleen binnen CLINSH maar ook met het weg- en spoorvervoer en met de diverse overheden bijvoorbeeld. Zeker in de beginfase zijn koplopers nodig, en partijen die durven te investeren. Om succesvol te zijn moeten de partners van CLINSH verbindingen leggen met bestuurders, beleidsmakers en financiers. Tijdens de bijeenkomst werd de samenwerking tussen havens, overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de 4 landen uniek genoemd.

Een kwart van de binnenvaart aanpast in 2025 en in 2050 de helft
De Europese binnenvaart telt bijna 15.000 schepen. CLINSH wil de uitstoot beperken en de concentraties aan stikstofoxiden en fijnstof terug dringen in de binnenvaart. In 2025 heeft een kwart van de binnenvaartschepen aanpassingen doorgevoerd ter beperking van de uitstoot is de verwachting. In 2050 moet de helft van alle binnenvaartschepen aangepast zijn. Over de periode 2020-2030 zou dit een besparing opleveren van 141 kiloton uitgestoten stikstofoxiden. De milieuwinst hiervan uitgedrukt in geld is 1,6 miljard euro aan brandstofbesparing en verbeterde luchtkwaliteit.

De start van CLINSH tijdens de conferentie 
President-directeur Thomas Delschen van LANUV Nordrhein-Westfalen en gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland openden de conferentie. Guido de Wilt (Europese Commissie) en Hans van de Werf (secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart) waren de sprekers. De provincie Zuid-Holland en de Haven van Antwerpen verzorgden presentaties over respectievelijk CLINSH en het demonstratieproject.

Related news

List of related news articles