Cluster marine energy bundelt krachten

Op woensdag 21 juli is het nieuwe platform Dutch Marine Energy Centre (DMEC) gestart. Dit platform is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijven met als doel om marine energietechnologieën vanuit het MKB sneller op de markt te brengen. Dit geeft niet alleen een positieve impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven, het draagt ook in grote mate bij aan de transitie naar schone energie en het behalen van klimaatdoelstellingen.

Marine energy kent vele vormen, zoals getijdenenergie, golfenergie, energie uit zoet-zout gradiënten en uit thermische verschillen in het water. Een belangrijke activiteit van het Dutch Marine Energy Centre is het uitvoeren van vraag aangestuurd onderzoek. Doel is het ontwikkelen van zes innovatie producttechnologieën en vier tools die de implementatie van deze producten kunnen versnellen.

Het platform bundelt bestaande krachten en nodigt andere partijen uit deel te nemen. “De toegevoegde waarde van DMEC is de verbeterde toegang tot kennis. DMEC maakt het eenvoudiger om door het oerwoud van regelgevingen en financiering te komen – en is partner in financieringsaanvragen”, zegt Wim Kloezen, voorzitter van de stuurgroep van DMEC.

Op het moment is DMEC een project dat sinds de start getrokken wordt door zestien uiteenlopende partners. Financiering komt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het programma Kansen voor West II en de provincie. DMEC wil in de toekomst over gaan tot een zelfvoorzienende organisatie. De exacte vorm wordt in de loop van het project verder bepaald.