CO2-opslag in Noordzee technisch mogelijk volgens Havenbedrijf Rotterdam

Er kan zo’n 2 tot 5 tot miljoen ton CO2 worden afgevangen in de Rotterdamse haven en in een leeg gasveld in de Noordzee opgeslagen worden. Op termijn (in 2030) kan dit worden uitgebreid tot 10 miljoen ton, dit is een derde van alle CO2 die door de haven wordt uitgestoten. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN).

De CO2 wordt via speciale leidingen zo’n 25 kilometer afgevoerd naar een leeg gasveld in de Noordzee. Daar wordt de CO2 dan in de diepe ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar geen aardgas meer in zit. De kosten worden geschat op 4 à 500 miljoen euro.

“Als je niet nu al begint met het afvangen van de CO2, dan halen we de klimaatdoelstellingen niet. Het is niet zo dat we kiezen voor alleen CO2 afvangen en opslaan, want we kiezen ook voor het vernieuwen van productieprocessen. Maar het is èn èn, je moet het beide doen op dit moment, wil je op tijd zijn”, aldus Allard Castelein van het havenbedrijf tegen NOS.

Carbon Capture Utilisation and Storage
Het concept voor dit CCUS-project (Carbon Capture Utilisation and Storage) bestaat uit een verzamelleiding door het havengebied in Rotterdam die fungeert als een basisinfrastructuur waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten voor de levering van door hen afgevangen CO2.

Vorig jaar namen het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN het initiatief voor de verkenning van het project Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage) om dit project in het Rotterdamse havengebied te kunnen realiseren.

De komende maanden richten het Havenbedrijf, Gasunie en EBN zich op de verdere financiële en technische onderbouwing van het project. De partners doen dat elk vanuit de eigen expertise: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport. Het in detail rondkrijgen van de business case is een belangrijk onderdeel van de volgende fase. Een investeringsbeslissing voor het CCUS-project wordt in 2019 verwacht.

Bekijk ook: Haven Rotterdam werkt aan CO2-opslag onder Noordzee