Cofely realiseert miljoenenbesparingen met meet- en regelsysteem op boorplatforms voor olie- en gaswinning

Met ElectroProject Soft Torque (EPST) – een geavanceerd meet- en regelsysteem – realiseert Cofely een belangrijke doorbraak in de industrie voor olie- en gaswinning. Dit innovatief systeem is een belangrijke verbetering ten opzichte van bestaande methoden om het vastlopen van boorkoppen op boorplatforms te voorkomen. Een innovatie die niet alleen resulteert in forse besparingen van miljoenen euro’s per jaar, maar ook bijdraagt aan een grotere veiligheid. EPST – ontwikkeld door ElectroProject Aandrijftechniek, onderdeel van Cofely – werd op 26 mei 2011 bekroond met de “GDF SUEZ Grand Prix de l’Innovation”.

Wereldwijd staan er ruim 600 offshore en enkele duizenden onshore platforms. De olie- en gasboringen kunnen tot op zo’n zeven kilometer diepte, maar ook deels horizontaal plaatsvinden. Vaak moet een boorkop door weerbarstige kalk- en zoutlagen heen. Eén van de grootste problemen die zich tijdens boringen kan voordoen, is het fenomeen ‘stick slip’: het vastslaan van de boorkop tijdens het boorproces. Hierdoor treedt een verhoogde slijtage op. De boorkop slaat vrijwel voortdurend vast om vervolgens los te breken met hoge snelheid. Dit leidt niet alleen tot hoge onderhoudskosten, maar ook tot vertragingen tijdens het boren. Met als gevolg dat de olie- en gasindustrie jaarlijks wordt geconfronteerd met kosten die tot in de honderden miljoenen euro’s lopen. Zo bezitten maatschappijen de velden voor gas- en oliewinning, maar huren zij de offshore boorplatforms tegen prijzen tussen 100.000 en 400.000 dollar per dag. Doordat ‘stick slip’ het boorproces hindert, moeten operators (olie en gasbedrijven) deze platforms noodgedwongen langer huren.

Belangrijke doorbraak

“Om dit probleem het hoofd te bieden, is begin jaren negentig het Soft Torque Rotary System (STRS) ontwikkeld door Shell. Dit is een regelmethode om het vastlopen van de boorkop te vermijden”, vertelt Angel Catena account manager van ElectroProject Aandrijftechniek, de business unit van Cofely Experts die verantwoordelijk is voor EPST. “In samenwerking met de ontwikkelpartijen Shell, Noble Drilling en partner PIAK hebben wij deze regelmethode succesvol weten te implementeren. Het nieuwe regelsysteem zal worden geleverd onder de naam: ElectroProject Soft Torque (EPST). Ondertussen heeft ElectroProject een nieuwe regelsysteem ontwikkeld met als doel de werking van EPST verder te verbeteren: ElectroProject Advanced Soft Torque EPAST. De eerste testen zijn uitgevoerd. Met ElectroProject (Advanced) Soft Torque realiseren we een belangrijke doorbraak in de markt voor olie- en gaswinning. We zijn er dan ook erg trots op dat deze innovatie is bekroond met de ‘GDF SUEZ Prix De l’Innovation’.” Deze Prix De l’Innovation van GDF SUEZ is een jaarlijks intern evenement binnen de Groep die wil bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen binnen het concern, in het bijzonder op het gebied van commercie en internationalisering. Men richt zich daarbij met name op nieuwe services voor klanten, het aangaan van uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en de versterking van de productiviteit en competitiviteit van de Groep in een steeds competitievere context.

Geavanceerde meet- en regeltechniek

ElectroProject (Advanced) Soft Torque is een stand alone digitaal controlesysteem dat specifiek is ontwikkeld voor boortorens. Deze geavanceerde meet- en regeltechniek zorgt ervoor dat het “ stick slip” fenomeen wordt beperkt, zodat het boorproces zich zonder vertragingen en in een constant tempo kan voltrekken. Met als voordelen een hogere penetratiesnelheid, minder slijtage van boorkoppen, een grotere veiligheid op het boorplatform. Een betere performance dankzij hoogwaardige boortechnologie. Dit levert op jaarbasis besparingen op ter waarde van honderden miljoenen euro’s.

Meer… Cofely