Collectie Zuiderzeemuseum nu online te bekijken

Door de samenwerking tussen het Zuiderzeemuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), kan iedereen nu 12.000 objecten van het museum online bekijken op www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Op deze manier krijgen het grote publiek en culturele instellingen inzicht in de collectie en komen de verhalen van de voormalige Zuiderzee en het huidige IJsselmeergebied bij iedereen op zijn mobiel, tablet of pc tot leven.