College stemt in met Ontwikkelstrategie Haven-Stad Amsterdam

  • binnenland

Het College van B&W van Amsterdam heeft op 21 november ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, de milieueffectrapportage Haven-Stad (MER) en de Nota van beantwoording en legt deze in december ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De ambitie is om een nieuwe wijk met uiteindelijk 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen binnen de westelijke ring te realiseren. Dat is deels op huidig havenindustriegebied.

Havenbedrijf Amsterdam maakt zich zorgen over de verenigbaarheid van de Ontwikkelstrategie en het vestigingsklimaat voor de bedrijven. Dit heeft zij ook in haar zienswijze aangegeven. De beoogde transformatie en de hiermee gepaarde onzekerheid hebben een grote impact, ondanks het naleven en respecteren van de afspraken uit het convenant en het coalitieakkoord. Woningbouw op deze schaal en de hier bijhorende randvoorwaarden qua infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer, is een regionale opgave. De consequenties daarvan gaan over de gemeentelijke grenzen heen. ‘We willen in ieder geval zorgen voor behoud van deze bedrijven en een vervroegde verplaatsing zou hier een oplossing kunnen zijn,’ aldus Leonie van den Beuken, hoofd Ruimte en Milieu van Havenbedrijf Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam voert intensief overleg met de gemeente, de convenantpartners, stakeholders en overige klanten om de implicaties van Haven-Stad zo goed en snel mogelijk inzichtelijk te krijgen. Wij houden u hiervan op de hoogte. In het nieuwe jaar ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

De eerste fasen van de ontwikkelstrategie betreffen gebieden rondom de haven, zoals Sloterdijk Centrum en Sloterdijk 1. Bij de ontwikkeling van deze gebieden worden alle afspraken uit het convenant Houthaven/NDSM en het coalitieakkoord 2014-2018 nageleefd. Vanaf 2029 kan de gemeente tot bouw overgaan in de haven(industrie)gebieden Alfadriehoek en Minervahaven. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de activiteiten van de bedrijven in de Coen- en Vlothaven (zowel op land als nautisch) en dienen de milieucontouren te worden gerespecteerd.

In 2025 besluit de gemeenteraad over de transformatie van de Coen- en Vlothaven. Hier kan de gemeente, op basis van huidige afspraken, niet eerder starten dan 2040 en hierdoor is dit gebied de laatste fase van de ontwikkelstrategie.

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten