Column Arjen Uytenwaal van NML over maritieme sector in 2018

Lees de column van Arjen Uytendaal, de Managing Director van Nederland Maritiem Land over de maritieme sector in 2018.

Welke koers gaat de maritieme sector in 2018 varen? In de laatste Maritieme Monitor kunt u lezen dat nog lang niet alle sectoren de crisis voorbij zijn. Aanhoudende overcapaciteit en lage olie prijzen drukken een stempel op de sector.

We moeten niet alleen focussen op het aantrekken en behouden van de juiste mensen, maar ook inzetten op onze innovatie thema’s, internationalisering en export. Wij kunnen meer dan alleen prachtige producten maken en verkopen. Welke maatschappelijke uitdagingen kan de maritieme sector helpen oplossen? Wat kunnen wij bijdragen aan een schonere en veiligere wereld?.
 
In 2018 gaan wij daarom verder aan de slag met het realiseren van een veilige, duurzame en welvarende ‘blauwe’ toekomst. Doordat er steeds minder ruimte op land beschikbaar is kijkt men steeds meer naar het ´water’ voor oplossingen. Niet alleen voor transport van goederen via de blauwe route (veilig en beschermd), maar ook om op te leven (drijvende eilanden), als energiebron (wind, zon, getijden, en zelfs door temperatuur verschillen) of als bron voor voedsel en grondstoffen.
 
Om te zorgen dat we dit in lengte van jaren kunnen blijven doen is belangrijk om de zee op een duurzame en verantwoorde manier te gebruiken. Internationaal spreken we dan van SDG 14 (Sustainable Development Goal;  Conserve and sustainably use of the oceans, seas and marine resources for sustainable development). Vergeet vooral ook onze ambities voor schonere, slimmere en veiligere schepen niet. Denk aan het E-ship (emissieloze schip), bijvoorbeeld door Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) of hybride voortstuwing en bio- of hernieuwbare brandstoffen. Maar ook aan een A-ship (Autonome schip) dat door geïntegreerde automatische en autonome systemen veiligheid en efficiëntie combineert.

We zijn dan ook blij dat het regeerakkoord specifiek aangeeft dat markt en overheid samen met een Green Deal aan de slag gaan. Juist omdat het Kabinet aangeeft dat er in onze sector nog milieu winst behalen is. Maar hoe gaan we dit samen bereiken?  Naast de reeds bestaande rijksbrede Maritieme Strategie 2015 – 2025 is er nu ook een concreet actieplan voor de komende paar jaar, kabinetsbreed ondersteund. Begin 2018 komt de overheid met het ‘Werkprogramma Maritieme Strategie’. Daarin kunt u precies zien wie wat gaat doen om de genoemde ambities te verwezenlijken en wat er te verwachten valt! De koers is uitgezet, nu gaan varen, op volle kracht.

Arjen Uytendaal
Managing Director Nederland Maritiem Land