Commissie waterverdeling bijeen vanwege laagwater

  • binnenland

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van Rijkswaterstaat komt woensdag bijeen vanwege de waterstand die blijft dalen. De commissie gaat bekijken welke maatregelen er nodig zijn om heel Nederland van genoeg zoet water te blijven voorzien. Een groot deel van Nederland krijgt water vanuit de Rijn, Waal en de IJssel via stuwen, sluizen.

Bij uitzonderlijk lage waterstanden komt de LCW bijeen en adviseert Rijkswaterstaat over de verdeling van het water wat beschikbaar is. Wie bij grote droogte het eerst water krijgt en wie moet wachten is geregeld in de Waterwet.

In de verdringingsreeks gaat de veiligheid van dijken en waterkeringen en het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur boven alles. Daarna volgen de drinkwater- en energievoorzieningen en dan de beregening van gewassen. En daarna zijn de belangen van de scheepvaart, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij als laatste aan de beurt.

Photo:

Related news

List of related news articles