COMPOSITIE workshop ‘Clustervorming Voortstuwingssystemen’

Persbericht


Op dinsdag 2 maart organiseert het COMPOSITIE Team een workshop in het teken van de ‘Clustervorming Toeleveranciers van Voortstuwingscomponenten en –systemen’. Doel van de workshop is het bespreken van de mogelijkheden tot verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse toeleveranciers van voortstuwingssystemen. Van de Giessen Straalbuizen en Wärtsilä Nederland BV leiden de middag in waarna toeleveranciers van voorstuwingscomponenten en –systemen kennis met elkaar kunnen maken om zo te komen tot een geoptimaliseerd voortstuwingssysteem.


Een groot aantal bedrijven in Nederland is gespecialiseerd in voortstuwingssystemen en/of onderdelen hiervan. Deze bedrijven hebben vrijwel allemaal op hùn specialisme productinnovaties doorgevoerd. Deze productinnovaties worden echter zelden gekoppeld met elkaar om een geoptimaliseerd voortstuwingssysteem te bereiken. Er zijn op dit moment diverse initiatieven met betrekking tot verbetering van voortstuwingssystemen in de maritieme sector, waarbij wellicht wordt voorbijgegaan aan de vraag: “Wat hebben wij in Nederland op dit moment tot onze beschikking?” Hier liggen kansen.


Door het samenbrengen van toeleveranciers van voortstuwingscomponenten en -systemen, zouden deze wellicht de klanten, nationaal èn internationaal, nog beter kunnen bedienen. Bedrijven zijn dan beter op de hoogte van het producten en dienstenpakket van andere Nederlandse leveranciers van voortstuwingssystemen, kunnen daarop inspelen en kunnen zo klanten beter informeren. Bovendien zouden zij de producten en systemen kunnen koppelen zodat zij de klanten optimale voortstuwingssystemen kunnen bieden.


De workshop “Clustervorming Toeleveranciers van Voortstuwingscomponenten en -systemen” wordt georganiseerd voor toeleveranciers van voortstuwingssystemen en/of onderdelen hiervan. De workshop richt zich met name op de personen, die zich in hun dagelijks werk bezighouden met strategische vraagstukken, productontwikkeling en technische verkoop.


Voor deelname vragen wij een kleine bijdrage van € 59,50 p.p. incl. BTW voor HME-leden en € 89,25 p.p. incl. BTW voor niet-leden. U kunt zich voor de workshop opgeven door het inschrijfformulier aan te vragen bij bureau HME
(T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]).


COMPOSITIE is een innovatieproject van Holland Marine Equipment, dat wordt ondersteund door Nederland Maritiem Land. COMPOSITIE stelt maritieme bedrijven in staat samen aanbiedingen te doen en technische ideeën uit te wisselen. Hierdoor staan zij samen sterk bij (internationale) klanten.

Bron: HME, 30-01-2004;