Computerprogramma voor kostenverlaging windenergie op zee

De kosten van stroomopwekking via windparken op zee moeten nog omlaag. Onderzoeker Michiel Zaayer van de TU Delft ontwikkelde een programma dat hierbij kan helpen. Hij promoveert op maandag 16 december op dit onderwerp aan de TU Delft.

Kosten moeten omlaag
Technisch gezien is het geen probleem om elektriciteit op te weken met windparken op zee. Er ligt echter nog wel een probleem: de kosten van deze vorm van energie moeten nog verder omlaag. Volgens onderzoeker Michiel Zaayer mogen we in de toekomst zeker nog kostenreducties verwachten voor deze nog jonge technologie.

Zaayer pakte in zijn promotie-onderzoek twee uitdagingen op die spelen op dit gebied. ‘De eerste uitdaging is de moeilijkheid om het geheel te optimaliseren, omdat windparken op zee van nature multidisciplinair zijn en uit vele componenten bestaan. De tweede uitdaging is dat het ontwerp van de windturbine niet op hetzelfde moment plaatsvindt als het ontwerp van de windparken waarin ze worden toegepast.’

Meer… TU Delft