Congestion-toeslag wordt opgeheven

  • binnenland

Contargo

Contargo heft de congestion-Toeslag voor transporten van en naar Rotterdam vanaf oktober voorlopig op

De maatregelen die in de Rotterdamse haven zijn getroffen om het afhandelen van de binnenscheepvaart te verbeteren, werpen langzaam hun vruchten af, zodat de situatie in vergelijking tot de maanden juli en augustus duidelijk verbeterd is. Omdat de gemiddelde doorlooptijd van de binnenschepen van Contargo nog altijd 15 procent boven de normale tijd ligt, kan er nog niet van een normale toestand worden gesproken. Contargo heeft echter besloten om per 1 oktober a.s. de congestion-toeslag voorlopig op te heffen.

“Wij danken onze klanten, die het ons de afgelopen weken door het betalen van deze toeslag mogelijk hebben gemaakt, onze diensten op tijd uit te voeren. Wij behouden ons evenwel het recht voor, de toeslag opnieuw in te voeren, indien de afhandelingstijden opnieuw verslechteren, aldus Cok Vinke, co-manager van Contargo Waterway Logistics.
Sinds medio april moest de binnenscheepvaart van Contargo lang wachten op de afhandeling bij de zeehaventerminals in Rotterdam. Doorlooptijden van 50 uur met uitschieters tot wel 90 uur waren geen zeldzaamheid.
Contargo financierde met de toeslag in de maanden augustus en september een concept ter flexibilisering van de zeehavendoorlooptijden.

Meer… Contargo 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten