Congres VS neemt afstand van 100-procents scanning containers

Het Amerikaanse Congres lijkt afscheid te nemen van de 100-procents scanning van alle het land binnenkomende containers. Dat is volgens het blad American Shipper gebleken tijdens een bijeenkomst van de subcommissie ‘Homeland Security’ van het parlement van de Verenigde Staten. Veiligheidsexperts en congresleden zijn het erover eens dat het voor de volle 100 procent met scanners controleren van alle containers met bestemming VS minder oplevert dan het aan moeite, tijd en geld kost.

Bron: Nieuwsblad Transport, 23-04-2009;