Consortium Arctische materialen zoekt partners

TNO-JRV190411-01-foto44_240

Een van de mogelijkheden om in de groeiende energiebehoefte te voorzien is de winning van olie en gas in het noordpoolgebied. In dat kwetsbare ecosysteem is het letterlijk van levensbelang om van veilige constructies gebruik te maken. Een consortium onder leiding van TNO zoekt extra partners met interesse, kennis en expertise rond de vermoeiing van staal en het stoppen van lopende scheuren in materiaalbij Arctisch lage temperaturen.

Winning van olie en gas in Arctische gebieden is in ontwikkeling. Ook de noordelijke scheepvaartroute naar Azië biedt perspectieven. Deze route is korter en energiezuiniger dan de zuidelijke route. Bovendien zijn er zijn minder politieke risico’s zoals de onrust in Egypte en de dreiging van piraterij voor de kust van Somalië. Maar winning in het Noordpoolgebied brengt ook onzekerheden met zich mee. Gewoonlijk worden schepen en offshore-equipment ontworpen voor een temperatuur tot -10 °C. Bij operaties in Arctische gebieden moeten constructies bestand zijn voor temperaturen tot -40 °C. Ook dan moeten de opvarenden van een schip en bijvoorbeeld het personeel van een gaswinninginstallatie erop kunnen vertrouwen dat zijzelf en de rond de Noordpool levende vissen en zoogdieren veilig zijn en het materiaal het niet begeeft.

Meer… TNO