Consumentenkring bezorgd over overvolle boten

Consumentenkring Suriname zegt bezorgd te zijn over het bootvervoer op de Surinamerivier. Het komt nog dagelijks voor dat boten overvol beladen worden, ondanks de waarschuwing van de MAS. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, zegt te hebben geconstateerd dat er in een boot, waar er maar 22 personen in kunnen, soms met 28 personen gevuld wordt. ‘Er dient rekening gehouden te worden met de golven en de harde winden die in de middaguren kunnen oplopen. Passagiers maken zich zorgen over het gedrag van de bootsmannen en de veiligheid bij de oversteek. Passagiers weigeren ook te varen met bootsmanen die alcohol gebruiken. Vanwege het systeem en de slechte controle van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) zijn passagiers aan hun lot overgelaten’, vindt de consumentenorganisatie.

Bron: Dagblad Suriname, 10-03-2009;