Containeroverslag haven Rotterdam uitzonderlijk sterk gegroeid

Een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3 procent (tonnen) was de belangrijkste motor achter de groei van de haven van Rotterdam over heel 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3 procent. In 2016 was nog sprake van een daling. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen. Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het droog massagoed met 2,6 procent en het nat massagoed met 4,1 procent. Breakbulk (Roll on/Roll off en overig stukgoed) steeg met 7 procent.

De omzet groeide met 4,6 procent tot 712 miljoen euro. De winst viel met een zesde terug naar 187 miljoen euro, maar dat komt doordat over de winst in 2017 voor het eerst vennootschapsbelasting moest worden betaald.

Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2018 verder zal groeien, waarbij de groei in de containersector op een lager niveau zal zijn dan de uitzonderlijke groei in 2017.

Brexit
“De haven staat ook in 2018 voor de nodige uitdagingen, waarvan de voorbereiding op de Brexit een van de belangrijkste is”, aldus Allard Castelein. Het havenbedrijf is continu in gesprek met specialisten en de overheid over de Brexit.

Kolenoverslag fors gedaald 
De kolenoverslag daalde fors met 9,5 procent. Die daling is vooral terug te voeren op de sluiting van acht kolencentrales, zes in Duitsland, twee in Nederland. Het Havenbedrijf verwacht voor dit jaar een stabilisatie van de kolenoverslag. De gemeente Amsterdam wil in 2030 de kolenoverslag hebben afgebouwd. Het Havenbedrijf wil deze weg niet inslaan, omdat kolen dan ergens anders in Europa worden overgeslagen en er geen milieuwinst is volgens het Havenbedrijf.

Investeringen
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. De winst die het Havenbedrijf maakt, wordt na uitkering van het dividend en aflossing van schulden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de haven. In 2017 werd onder andere geïnvesteerd in het Offshore Center Rotterdam, de nieuwe ligplaats voor Stena Line, de modernisering van ligplaatsen in het Calandkanaal, Maasvlakte Plaza en de RDM Grofsmederij als locatie voor nieuwe bedrijven. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar 213,8 miljoen euro tegenover 179,8 miljoen euro in 2016. Het Havenbedrijf verwacht het komende jaar het hoge niveau van de investeringen te handhaven. Belangrijke projecten zijn onder meer de ontwikkeling van de Hartel Tank Terminal en de aanpassing van de Havenspoorlijn via de Theemsweg waardoor het transport per spoor en zeeschip elkaar niet langer hinderen.

 

Photo:

Related news

List of related news articles