Containerschepen huren wordt goedkoper

Het aantal nieuwe chartercontracten neemt sedert april af. Ook de tarieven dalen.
De vraag van containerrederijen naar gehuurde tonnage is de voorbije maanden dudielijk verminderd. Als gevolg daarvan zijn de chartertarieven sedert april met 11% gedaald. De daling is het grootst bij de schepen met panamax-afmetingen.

Bron: Nieuwsblad Transport, 26-07-2011;