Containervaart komt in ‘zwaar weer’ als gevolg van wereldwijde recessie

Het liet zich niet moeilijk voorspellen dat de containervaart door de kredietcrisis eveneens averij zou oplopen, om maar in scheepstermen te blijven. Immers: zoals Transport Online afgelopen woensdag (22 oktober jl) al meldde heeft het containertransport van en naar de Rotterdamse containerterminals reeds gevoelig te lijden onder de wereldwijde financiële crisis. Aangezien beide disciplines sterk met elkaar zijn verbonden, lag de conclusie voor de hand dat ook de containervaart in ‘zwaar weer’ terecht zou komen. Hoe groot de averij is die de containervaart nu al heeft opgelopen en hoe groot de schade uiteindelijk zal worden is niet nog duidelijk. Wél is duidelijk dat binnen de zeevaart de containervaart wereldwijd als eerste klappen te verwerken krijgt en dat het in de andere takken van de zeescheepvaart (nog) meevalt.

Bron: Transport Online, 27-10-2008;