Contargo versterkt focus op duurzaamheid

Verdere vergroening containervervoer hoofdthema

Duisburg, 28 juli 2011 – Contargo heeft de koers ingeslagen waarbij duur-zaamheid het basisprincipe zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de on-derneming. Slow steaming is daar een voorbeeld van. Groen transport was – als synoniem voor milieu- en grondstoffenbesparend vervoer – altijd al het handelsmerk van deze trimodale containerspecialist. “Wij zweren trouw aan onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheden. Met die uitgangspunten willen we onze onderneming wat duurzaamheid betreft verder ontwikkelen. We zetten er op in, dat onze klanten die weg samen met ons afleggen”, aldus Heinrich Kerstgens, lid van de driehoofdige directie van Con-targo GmbH.

Klanttevredenheid is bepalend voor het welslagen daarvan, vervolgt Kerstgens. “Daarom optimaliseren we permanent onze processen en ons onderscheidend vermogen naar onze klanten. Zo slagen we erin om tegen marktconforme tarieven topprestaties te leveren. Omdat bijvoorbeeld elke klant steeds dezelfde contactpersoon heeft, kunnen goede en bestendige relaties ontstaan.”

Contargo heeft op milieugebied al het nodige gerealiseerd. Zo past haar vloot van binnenvaart-containerschepen slow steaming toe. In plaats van zo snel mogelijk naar de bestemming te varen, en daar vervolgens op afhandeling te moeten wachten, krijgen de schepen exacte tijdvensters toegewezen op de terminal(s). Ze varen slechts met die snelheid die nodig is om just in time op de terminal aan te komen. Dat bespaart brandstof en ontziet het milieu. Enkele van de achttien Contargo-terminals zijn van plan om op LED-schijnwerpers over te stappen. In combinatie met energieterugwinning uit de kraanaandrijving moeten hierdoor het stroomverbruik en de elektriciteitsrekening afnemen. Contargo heeft nog een lange weg te gaan en zal daarbij haar ambitieuze doelen toetsen aan strenge duurzaamheidsnormen.

“Naast het permanent verbeteren van de bedrijfsprocessen, ligt ook het welzijn van onze vierhonderd medewerkers uit vijf verschillende landen ons na aan het hart”, vult Thomas Löffler aan. Ook Löffler is lid van de driehoofdige directie van Contargo GmbH. “We hebben diverse grensoverschrijdende projecten om de teambuilding door de hele organisatie te bevorderen. Medewerkers van verschillende terminals ruilen bijvoorbeeld tijdelijk van werkplek. Ook hebben we met elkaar een kookboek samengesteld en organiseren we internationale trainingen. En omdat het belangrijk is dat de medewerkers gezond zijn, betalen we voor de Nederlandse vestiging in Zwijndrecht de kosten van de fitness studio. Contargo investeert in de ontwikkeling van jongeren en streeft ondernemingsbreed een opleidingsquotum van tien procent na.”

Dat het Contargo ernst is met de duurzaamheid blijkt ook uit de nieuw opgezette afdeling ‘Sustainable Solutions’, met Kristin Kahl en Viktoria Krieger als projectontwikkelaars. Onder het motto ‘Groen licht voor uw ideeën’ werden om te beginnen alle Contargo-medewerkers opgeroepen om met ideeën te komen. De inzendingen variëren van snel toepasbare energiebesparingen via aanpassingen in werkprocedures tot grotere projecten zoals de inzet van her-nieuwbare brandstof of groene stroom op de Contargo-vestigingen.

Löffler: „Het gaat erom dat onze onderneming mentaal en fysiek gezond blijft, en het prestatievermogen zeker gesteld wordt. Dat gaat alleen wanneer wij én onze klanten samen duurzaam handelen op zowel het bedrijfsmatige vlak als met milieubescherming en medewerkerswelzijn.”

“We zijn op de goede weg en komen overal wel verbeterpunten tegen”, vult mede-directielid Kerstgens hem aan.

Bron: Contargo, 04-08-2011;