Controles op het IJsselmeer

De politie heeft zondag in het kader van het project natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust controles uitgevoerd langs de Natura 2000 gebieden.

Tijdens de controle op het water, waarbij samen werd gewerkt met Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving, werden 22 schippers gecontroleerd. Een schipper van een zeilboot kreeg een bekeuring omdat hij met zijn schip in het Natura 2000 gebied Stoenckherne voor anker lag en dat is niet toegestaan volgens de Natuurbeschermingswet. Nabij Hindeloopen gingen een Duitse schipper van een van snelle motorboot op de bon voor snelvaren. Een dag eerder was de man al gewaarschuwd. Daarnaast kregen nog vier schippers van snelle motorboten een bekeuring omdat ze geen dodemansknop droegen. Het dragen van een dergelijke knop is verplicht als je in een snelle motorboot vaart. Kijk voor meer vaarregels op politie.nl

Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Meer…  Natura 2000