Critical Minds: Projectbeheersings evenement ‘Risicomanagement in projecten en de relatie tot planning’

CriticalMinds

Critical Minds is een tweejarig projectmanagement traineeship waarbij trainees zich ontwikkelen op drie vlakken: werken, leren en ondernemen. Hierdoor onderscheidt Critical Minds zich van de andere traineeships. Critical Minds richt zich in het bijzonder op pas afgestudeerde technici met een bovengemiddelde interesse in bedrijfskundige aspecten. De technici worden begeleid door Frank Fondse, Floris Groeneveld en Jan Dirk Hogendoorn. De jonge werknemers krijgen ervaring door het werken in vier verschillende bedrijven binnen de scheepbouw, offshore en industriële bedrijven binnen twee jaar (werken). Daarnaast krijgen ze ervaring in het werken binnen zelfsturende teams vanuit Critical Minds (leren). De derde en belangrijkste pijler binnen Critical Minds is het ontwikkelen van een eigen onderneming (ondernemen). Dit is het grote verschil met de andere traineeships. Dat dit concept werkt blijkt uit de eerste zeven mensen die al aan de slag zijn. Binnen vier maanden na het bedenken van dit concept en ruim voor de officiële start waren de eerste mensen al gevonden. Zij konden direct aan de slag bij een aantal van de grotere scheepsbouwers uit Nederland. Met hun nieuwe blik, kritische houding en het kunnen vertalen van ingewikkelde processen naar werkbare projecten en beheersbaar management zijn zij een welkome aanvulling binnen deze bedrijven.

Critical Minds organiseerden vorige week hun eerste officiële Projectbeheersings evenement met als thema ‘Risicomanagement in projecten en de relatie tot planning’.

Critical Minds richt zich met een team van jonge trainees op het beheersbaar maken van complexe projecten in de techniek. Bij complexe projecten, zoals het bouwen van schepen, ontstaan er vaak ongewenste situaties die van invloed kunnen zijn op het gehele proces. De vraag tijdens dit evenement was: ‘Hoe breng je dit als projectmanager in kaart en welke beslissingen neem je op basis van deze analyse?’

Om deze vraag inzichtelijker te maken zijn er twee gastsprekers uitgenodigd, Willem Rauwenhoff van Rijkswaterstaat en Jaap van Steensel van VolkerInfra. Interessant aan deze keuze is dat het hierbij gaat om een overheidsinstantie en een marktpartij, oftewel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Om grip te krijgen op mogelijke risico’s in projecten heeft Rijkswaterstaat een standaard wijze van aanpak ontwikkeld. Deze aanpak stelt Rijkswaterstaat als overheidsinstantie beschikbaar voor alle marktpartijen. Een belangrijk element in deze aanpak is dat Rijkswaterstaat bepaald wat er gebeurd en de marktpartijen mogen bepalen hoe het gebeurd. Het gaat bij Rijkswaterstaat dus niet om de detailinvulling, maar puur om het managen van projecten. De basiselementen hiervoor zijn niet direct meetbaar, maar wel noodzakelijk. Namelijk, onderlinge relaties gebaseerd op respect en vertrouwen, waarbij open en eerlijke communicatie een vereiste is. Dus geen gedetailleerde controle, maar vertrouwen op de kennis van de uitvoerende partij.

VolkerInfra is zo’n marktpartij die de vruchten plukt van het krijgen van vrijheid en verantwoordelijkheid op de aangenomen projecten. Hierbij werd duidelijk dat door veranderende contractvormen in de bouw ingenieursbureaus meer taken overnemen die voorheen bij de overheid lagen. Door het gebruik van een integrale planning waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn houden zij grip op mogelijke risico’s. Bij de start van een project wordt de scope en doorlooptijd evenals de mogelijke risico’s bepaald. Zo vraagt men naast het projectteam ook aan directie wat zij denken dat de mogelijke risico’s zijn van het project. Waardoor de gehele organisatie betrokken wordt bij het project.

Beide sprekers benadrukten dat het hebben van een integrale planning, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, hierbij een noodzakelijk stuurmiddel is om risico’s uit de weg te nemen. Het geven en nemen van verantwoordelijkheid en acceptatie van de planning door de verschillende disciplines is hierbij een must.

Meer… Critical Minds