Damen Shipyards Group.

Damen Shipyards Group verwelkomt drie nieuwe commissarissen

Damen Shipyards Group heeft de omvorming van de corporate governance structuur naar een separate Executive Board en een Raad van Commissarissen afgesloten met de aanstelling van drie nieuwe externe, onafhankelijke commissarissen: Jurgen van Breukelen, Bert Greven en Henk Rottinghuis. Het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen blijft onveranderd door Kommer Damen vervuld worden.

Damen Shipyards Group.
Damen Shipyards Group.
Damen Shipyards Group.

Eind vorig jaar is de koers van het grootste scheepsbouwconcern van Nederland herijkt. CEO Arnout Damen: “We gaan ‘back to the future’: naar standaardisatie en seriebouw. Dit zijn niet alleen succesfactoren die tot de grote groei in het verleden hebben geleid, maar ook essentiële voorwaarden om tegemoet te komen aan de megatrends van deze tijd: digitalisering en verduurzaming. Damen Shipyards ambieert hiermee uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld.”

In het kader van ‘operational excellence’ is vorig jaar ook reeds de stap gezet naar een divisiestructuur. Hiermee zijn de verantwoordelijkheden duidelijker belegd binnen de organisatie en wordt nog dichter op de klanten en toeleveranciers gewerkt. Binnen deze strategie past de omvorming van de One Tier-Board naar een separate Executive Board en een Raad van Commissarissen. “Dit versterkt niet alleen onze slagkracht, maar betekent ook een duidelijke belegging van de verantwoordelijkheden qua bestuur en toezicht binnen ons bestuursmodel”, licht CEO Arnout Damen toe.

Ambitieuze plannen

“In dat kader verwelkomen we onze nieuwe commissarissen. Hun uitgebreide kennis en ervaring gaat ons zeker helpen onze ambitieuze plannen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en operational excellence verder vorm te geven.”

Jurgen van Breukelen is tussen 1994 en 2015 werkzaam geweest bij KPMG Nederland, waarvan de laatste 15 jaar als partner, sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur en later als CEO. Nu is hij, onder andere, voorzitter van de Board of Directors van The Altice Group. In het verleden was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Gansewinkel Groep en Chairman van de Board van Bosal. Daarnaast vervult hij een aantal adviserende en toezichthoudende functies.

Bert Greven begon in 1975 bij de Rabobank en nam vorig jaar afscheid bij de bank. Hierna heeft hij een aantal adviserende en toezichthoudende functies op zich genomen, waaronder die van adviseur van het bestuur bij scheepvaartbedrijf Royal Wagenborg.

Henk Rottinghuis was van 2001 tot 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij kwam in 1993 in dienst van Pon. Daarvoor heeft hij senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden bij Pon bekleedt hij diverse commissariaten.

Voorzitter

De Raad van Commissarissen van Damen Shipyards Group wordt gecompleteerd door Annelies Damen en Kommer Damen. Laatstgenoemde neemt de rol van voorzitter op zich, die hij ook reeds bekleedde binnen de One Tier Board.

Met de invoering van de nieuwe structuur en de aantreding van de nieuwe commissarissen wordt afscheid genomen van een viertal Non-executive Board-leden uit de One Tier-Board: Floris Croon, Beer Damen, Roos Damen en Maarten Hulshoff. “Wij danken hen hartelijk voor hun grote inzet in de afgelopen jaren”, aldus Arnout Damen. “Mede daardoor is Damen Shipyards uitgegroeid tot het concern dat het nu is.”

Alle wijzigingen zijn ingegaan per 1 september 2020. De samenstelling van de Executive Board is niet gewijzigd.