De Branche – Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor de binnenscheepvaart verlengd

Op 27 maart 2013 werd middels een schrijven vanuit het Steunpunt RI&E (erkend instituut door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bekend gemaakt dat de Branche-RI&E voor de binnenvaart verlengd wordt per 1 april 2013.

“Concreet gezegd betekent dit dat ondernemingen met minder dan 25 werknemers in dienst, geen lichte toets door een Arbo-deskundige hoeven te laten uitvoeren, waardoor de lasten voor kleinere ondernemingen in de binnenvaart afnemen”, zegt Nick Lurkin, secretaris veiligheid en milieu bij het CBRB.

De huidige branche-RI&E is door een Arbo-deskundige nagekeken en zowel door de werkgeversorganisaties CBRB en BBU als de vakbonden Nautilus International en CNV Vakmensen ondertekend. “Er moeten nog wel kleine aanpassingen toegepast worden in het plan van aanpak, desalniettemin zijn we erg blij met de verlenging van de branche-RI&E”, aldus Lurkin.

De CBRB-secretaris benadrukt echter wel dat dit niet betekent dat er geen RI&E ingevuld moet worden. “De Arbowet verplicht ondernemers met personeel (óók onder de 25 werknemers) een RI&E in te laten vullen en voegt daaraan toe dat de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) hierop controleert”.

Het CBRB zet zich dit jaar extra in om de arbeidsveiligheid in de binnenvaartbranche te verbeteren. Zo organiseert zij enkele ontbijtsessies met wisselende thema’s. Op 26 februari jl. heeft er al een themabijeenkomst plaatsgevonden over het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) en het meten van gas in de binnentankvaart. In mei zal er een ontbijtsessie gehouden worden over de stoffenlijst.

Voor meer informatie over de Risico Inventarisatie & Evaluatie in het algemeen en de branche-RI&E binnenscheepvaart, kunt u kijken op www.rie.nl