De cruise industrie blijft investeren in een groene toekomst

Cruise Lines International Association (CLIA) onderstreept op 16 juni dat haar cruiserederij leden zich blijvend committeren tot het beschermen van het milieu, waar ook ter wereld. Niet alleen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het essentiële belang van schone zeeën en bestemmingen voor de beleving van de reis. De cruise industrie vertegenwoordigt een half procent van de wereldwijde maritieme vloot, desalniettemin is zij leider in de maritieme sector in de ontwikkeling en invoering van milieutechnische innovaties en industriebeleid.

Voorbeelden van maatregelen van cruiserederijen om efficiënt energie gebruik te maximaliseren en emissies te minimaliseren omvatten:
• Walstroom, waar mogelijk en uitvoerbaar.
• Efficiënt ontwerp van motoren, inclusief dieselelektrische voortstuwing.
• Ontwikkeling en implementatie van EGCS-systemen.
• Laagzwavelige brandstoffen en andere alternatieve brandstoffen, zoals LNG.
• Geoptimaliseerd energiebeheer.
• Ecologische scheepsromp-coatings, die kunnen leiden tot wel 5% minder brandstofverbruik.
• Hergebruik van afvalwarmte en zelfvoorzienende waterzuiveringssystemen aan boord.
• Geavanceerde verwarmings-, ventilatie en airconditioning systemen.
• Testen van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind.
• LED verlichting, dat 80% energie bespaart en 50% minder warmte afstoot.
• Automatische verlichtings- en airconditioning systemen.
• Speciale raamcoatings ter bescherming van zonnewarmte
• Minimalisatie van watergebruik door lage stroomvoorzieningen en vacuum toiletten.

De cruise industrie handelt met grote zorg om te garanderen dat elke nieuwe generatie schepen groener is dan de voorgaande. Cruiserederijen nemen al jaren een leidende rol in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve technologieën om uitstoot te verminderen. Hierbij werken zij continue nauw samen met toeleveranciers en fabrikanten om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en toe te passen.

De installatie van EGCS-systemen (Exhaust Gas Cleaning Systems) in bestaande en nieuwe cruiseschepen is slechts een van de voorbeelden om uitstoot van schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden te verminderen. Een andere maatregel is de ontwikkeling van LNG als brandstof, zowel aan de kade als op zee.