De Gucht stelt PPP voor om haveninfrastructuur te financieren

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht moeten gemeentelijke havenbedrijven in staat worden gesteld om obligaties uit te geven. Zo zouden ze kunnen instaan voor prefinanciering van infrastructuurwerken in de havens. Dit zei hij naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van Ahlers.

Bron: De Lloyd, 06-05-2009;