De maritieme cluster goed vertegenwoordigd tijdens het Wereld Water College

2000 Jongeren kregen de kans om tijdens Het Groot Niet Te Vermijden Wereld Water College in het Nieuw Luxor Theater in Rotterdam de watersector beter te leren kennen. Sinds Nederland niet meer in de top 5 meest concurrerende economieën van de WEF staat, heeft het land twee zaken nodig: innovatie en techniek. Dat is precies waar Topsector Water door middel van het college op inspringt. Nieuw menselijk kapitaal winnen door toekomstig waterexperts te enthousiasmeren.

In de foyer stonden meer dan 40 bedrijven met allerlei WaterXperiences, ook wel doe-activiteiten. Van 13.00 tot 15.00 uur werden middelbare scholieren uitgenodigd om deel te nemen aan deze WaterXperiences in alle aspecten van de Topsector Water: water-, delta- en maritieme technologie. De maritieme cluster was goed vertegenwoordigd met een variëteit aan activiteiten. De scholieren konden touwtrekken met een sleepboot (MARIN), radiografische solarboten besturen van het ‘TU Delft Solar Boat team’, een tanker aanmeren bij de ‘Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht’ of een hoovercraft bouwen van het ‘Science Centre TU Delft’. ‘IHC Merwede’ gaf de scholieren inzicht in alle aspecten van het ontwerp van een schip, bij de ‘KNVR’ kregen ze een koopvaardijquiz en het ‘Onderwijscentrum Binnenvaart’ liet ze een binnenvaartschaatschip met zoveel mogelijk lading aan boord van A naar B varen.

Meer… Scheepsbouw Nederland