De problemen van een vrije garnalenvisserij

Garnalenvisser

De vangsten in de garnalenvisserij zijn de laatste weken bijzonder goed. Weekvangsten van meer dan een miljoen kilo (op een jaaraanbod van 15 miljoen kilo in 2013) geven aan dat het een uitzonderlijk najaar is. De vangsten zijn zo rijk dat de markt het nauwelijks bij kan benen, maar afspraken tussen vissers onderling over minder vissen zijn niet toegestaan.

Het is haast niet voor te stellen bij een visserij in een natuurgebied als de Waddenzee, maar de garnalenvisserij is een vrije visserij. Dit houdt in dat er geen beperkingen zijn in de hoeveelheid garnalen die je als visser bij de afslag mag aanbieden. De gedachte hierachter is dat de garnaal niet te overvissen is en daarom vangstbeperkende maatregelen niet nodig zijn. Wat het effect op het andere zeeleven is, is voor de visserijwet niet interessant.

Meer… Waddenvereniging¬†