De Ronde kweekt mossels in Ierland

BRUINISSE – De Bruse broers André en Theun de Ronde hebben hun vleugels uitgeslagen. Sinds kort zijn zij eigenaar van een Ierse vissersboot, waarmee op de Ierse Zee op mossels wordt gevist. Hiermee nemen zij een voorschot op de evaluatie van het mosselbeleid dat dit najaar bekend wordt gemaakt. ,,De Nederlandse mosselkwekers worden links en rechts door de buitenlandse vissers ingehaald. Wil je nog goed kunnen concurreren, dan moet je het wel verderop zoeken.“

De Ronde beheerdochters:
De Ronde BV, W. Bom BV, Riverbank Mussels Ltd
plaats: Bruinisse
sinds: 1998
aantal werknemers: 7 en enkele Ierse oproepkrachten

Het gaat niet geweldig in de Nederlandse mosselvisserij. De productie van de laatste tien jaar bedraagt de helft van de tien jaar ervoor, weet André de Ronde te melden. ,,Op de Waddenzee mag op de droogvallende banken niet meer geoogst worden. Die zaadval moet blijven liggen voor de wadvogels. Dat betekent dat we nog krap de helft aan zaadvalgebied overhouden. Daarnaast is er de laatste jaren slechte zaadval geweest.“
André en zijn broer Theun de Ronde zijn mosselkwekers in hart en nieren, net als hun vader, grootvader en overgrootvader. Ook hun zoons, André heeft er twee en Theun een, willen de zee op.Tot op heden hebben de vissers nog niet echt last gehad van de productievermindering, omdat de prijzen telkens navenant stijgen. Maar André en Theun voelen de bui aankomen. ,,We zien dat andere Europese landen wel vrij het mosselzaad kunnen opvissen, dat regeringen het zelfs stimuleren, waardoor hun productie op peil blijft of toeneemt.“


Stond Nederland tot een jaar of vijf geleden als tweede mosselproducent achter Spanje, tegenwoordig haalt het buitenland links en rechts in. Duitsland is al jaren een grote concurrent en Groot-Brittannië en Ierland zijn daar bij gekomen. De Spaanse mossel wordt, net als de Franse mossel, alleen voor de thuismarkt gekweekt. ,,De Fransen kijken bij import puur naar de prijs, daar komt de Nederlandse mossel allang niet meer aan bod.“


Dit najaar wordt het Nederlandse schaaldierenbeleid geëvalueerd. De Ronde: ,,Ik hoop natuurlijk dat er een waterdicht en langlopend beleid uitkomt, zoals dat in Duitsland gevoerd wordt. Met een stabiele productie van honderd miljoen kilo mosselen per jaar. Daar kun je als ondernemer op inspelen en investeren. Maar gezien de invloed van de milieuorganisaties ben ik er niet gerust op.“
De afgelopen jaren moesten de mosselvissers elk jaar opnieuw een vergunningaanvraag indienen om het zaad op de mosselbanken in de Waddenzee op te vissen. Vrijwel altijd werden die aanvragen aangevochten door milieuorganisaties als de Waddenvereniging, die het zaad willen behouden als voedsel voor bijvoorbeeld de eidereenden. Vaak werden die vergunningen zo laat toegekend dat het grootste deel van het mosselzaad al verwaaid was. ,,Er zijn banken waarvan je weet dat de zaadval zo weer weg is. Daar hebben ook de vogels geen plezier aan. Er wordt veel mosselzaad verspeeld in Nederland.“
Redenen genoeg dus voor de beide broers om zich te oriënteren op mogelijkheden voor expansie in het buitenland.

Bron: PZC.nl, 16-06-2003;

Related news

List of related news articles