De schade aan Baltic Ace is forser dan verwacht

Baltic_Ace_Berging

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Boskalis Nederland B.V./Mammoet Salvage B.V. moeten op zoek naar een alternatieve bergingsmethode voor het wrak van de Baltic Ace. De schade aan het wrak is forser dan verwacht. De voorbereidingen voor de voorgenomen hijsoperatie zijn om die reden gestaakt.

Duikinspecties
Uit duikinspecties in het wrak blijkt dat de bovenkant meer beschadigd is dan van tevoren kon worden afgeleid aan de buitenkant. Door de landing op de zeebodem zijn in het wrak scheuren ontstaan. Wind, getijstroming en golfslag bevorderen de scheurvorming in het wrak. Het hijsen aan de sterke delen van de bovenkant is daardoor niet uitvoerbaar. De onderkant is vooralsnog een gesloten geheel met voldoende reststerkte om in delen van de zeebodem gehesen te worden.

Planning
Momenteel beoordelen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Boskalis Nederland B.V./Mammoet Salvage B.V. of preventieve maatregelen om het wrak verder intact te houden in de komende stormmaanden uitvoerbaar en haalbaar zijn. Daarnaast worden de noodzakelijke aanpassingen in de bergingsmethode onderzocht. In de loop van september wordt de keuze voor de alternatieve bergingsmethode gemaakt. Het wrak moet uiterlijk 31 december 2015 van de zeebodem verwijderd zijn.

Meer… Rijkswaterstaat