De trossen zijn los: Blue Port Urk is gestart

Onlangs is Stichting Blue Port Urk (BPU) opgericht en is een projectteam aangesteld. Het projectteam staat onder leiding van Hedwig Boerrigter , teamleider Innovatie en Ontwikkeling bij de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL), Dirk Jan Hummel, Innovatieadviseur maritieme sector bij Syntens Innovatiecentrum en Jessie de Lange, projectassistent bij de OMFL.

Blue Port Urk heeft tot doel het innoverend vermogen en ondernemerschap van de visserijketen te versterken door samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren. De initiatiefnemers van Blue Port Urk zijn afkomstig uit de visserij, handel en verwerking, het onderwijs en de gemeente en provincie.

“De visserij kent vele initiatieven en projecten. Kennisuitwisseling en samenwerking vinden mondjesmaat plaats. Daarin is grote winst te behalen. Blue Port Urk zal uitgroeien tot de paraplu voor al deze projecten en initiatieven met als uiteindelijk doel een economisch rendabele en duurzame visserijketen. Om dit te bereiken is kennisdeling en open innovatie van belang. Blue Port Urk zal zich tevens ontwikkelen tot een kwaliteitslabel voor innovatieve samenwerkingsprojecten”, aldus Hedwig Boerrigter.

Het projectteam van BPU is iedere donderdag aanwezig op het Berechja College, Waaiershoek te Urk. Voor vragen of meer informatie zijn zij te bereiken via telefoonnummer 0320-286 794 of via mail [email protected] .

Blue Port Urk is geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.