De visie van… Gerald Schotman (Shell)

“Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen”, zegt Gerald Schotman, CTO bij Royal Dutch Shell, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA). Schotman gelooft in het nut en de noodzaak van open innovatie en inspiratie, en Shell ook. Deze multinational investeert wereldwijd ongeveer een miljard euro aan research, development en innovatie. “Innovatie”, zegt Schotman, “staat bij Shell hoog in het vaandel.”

Shell behoort wereldwijd tot een van de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen, is actief in wel 70 landen en heeft 92.000 mensen in dienst (waarvan ruim 8.000 in Nederland). In ons kleine kikkerlandje werkt Shell aan het opsporen en winnen van aardgas en olie, de verwerking van deze producten en de verkoop en het vervoer naar de afnemers. Daarnaast heeft Shell in Nederland twee technologiecentra: één in Rijkswijk, waar ruim 2.700 medewerkers werken aan technologische ondersteuning van internationale klanten binnen en buiten Shell die actief zijn in de petrochemische en aanverwante sectoren, en één in Amsterdam (het STCA), waar meer dan 1.000 mensen uit verschillende vakgebieden samen werken aan de verbetering van producten en productieprocessen op het gebied van olie, gas en chemie.

Schotman: “Honderd jaar geleden startte Shell met onderzoeksactiviteiten in Amsterdam. Wat in 1914 begon als een bescheiden laboratorium, met slechts negen man personeel en een beperkt werkterrein, is uitgegroeid tot een van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd. Sindsdien is het STCA de kraamkamer voor vele toonaangevende innovaties geweest. Wij doen ons uiterste best om antwoorden te vinden op de groeiende vraag naar energie. Voor een deel doen we die innovatie binnenshuis, in onze eigen laboratoria, zoals in Rijswijk en Amsterdam. Maar om het tempo van technologie en innovatie hoog te houden, loont het om daarnaast veel te schakelen met de buitenwereld. Samenwerken, nieuwe ideeën zoeken, nieuwe talenten aanboren en uitnodigen om samen mee te denken.”

Sneller en slimmer innoveren
“Met de groeiende en meer welvarende wereldbevolking hebben we in 2050 naar verwachting twee keer zoveel energie nodig als nu”, stelt Schotman. “We vinden het met zijn allen belangrijk dat energie ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en op verantwoorde wijze geproduceerd wordt en daarvoor is innovatie essentieel. Het is belangrijk dat we kijken hoe we sneller en slimmer kunnen innoveren. Zo kunnen wij als energiesector, met ‘ontwikkelingscycli’ van rond de 30 jaar, veel leren van bijvoorbeeld de IT, consumer electronics en de medische sector. Cycli van vijf tot tien jaar zijn daar heel gewoon. Als zij al binnen deze korte tijd een nieuwe smartphone op de markt kunnen brengen, waarom zouden wij dat dan niet kunnen?”
Blijven innoveren is dus essentieel, Schotman zegt dat dit doel alleen te realiseren is mits bedrijven, zoals Shell, samenwerken met onderzoeksinstellingen, universiteiten en lokale en nationale overheden. “We moeten actief over de grenzen blijven kijken – inclusief de grens van onze eigen sector – en op zoek gaan naar een meer verrassende partnerschappen”, stelt Schotman enthousiast.

Veelbelovende start-ups
Shell zet zich daarom actief in om innovatieve technologieën te ontwikkelen bij en met partners, om daarvan te leren en om ze sneller in te kunnen zetten. “Dan doen we langs diverse wegen. Zo hebben we het Shell Technology Ventures (STV) initiatief dat zich richt op veelbelovende start-ups in de energiesector. Shell TechWorks is een ander programma, waarmee we Shell’s aanwezigheid in wereldwijde innovatie-hotspots willen versterken. Aanwezigheid in een stad of een regio met veel technisch innovatieve start-ups moet de ontwikkeling van technologieën versnellen en een cultuur van open innovatie creëren”, aldus Schotman. Zo neemt Shell deel in het onlangs opgerichte Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS), het onderzoeksinstituut voor grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam van de TU Delft, Wageningen Universiteit, het Amerikaanse MIT en hopelijk snel vele andere universiteiten en bedrijven.

Toekomstige vraagstukken
“Kortom, door samenwerking kunnen we de vraagstukken voor de toekomst aanpakken en de volgende honderd jaar innovaties tegemoet gaan. Wij zijn trots op de bijdrage die wij aan de samenleving en economie hebben geleverd. En vanuit die trots vieren wij ons 100 jarig bestaan, nemen wij ervaringen mee uit het verleden en kijken wij uit naar de toekomst. Immers gaan innovatie, research en development niet alleen over het verleden, maar vooral over de toekomst.” RM

 

Gerald Schotman werd in 2009 benoemd tot chief technology officer bij Shell, waarbij hij de taak had te zorgen dat Shell de juiste technologie ontwikkelt en toepast ten behoeve van de energieprojecten over de hele wereld. In datzelfde jaar werd Gerald ook benoemd tot executive vice president Innovation/R&D. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de technologiestrategie bij Shell en voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe technologieën. Schotman is werkzaam geweest in diverse technische en commerciële functies in het Verenigd Koninkrijk, Brunei en Oman voordat hij vice president strategy werd bij exploration & production.

Gerald Schotman is per 1 oktober een andere uitdaging aangegaan binnen Shell. Zijn visie zal door zijn opvolger worden omarmd.