Deel garnalenvissers gooit jaren van overleg in de prullenbak met afwijkende vergunningaanvraag

Garnalenvisser

Na een roerige geschiedenis van juridisch getouwtrek, werken de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties nu alweer enkele jaren constructief samen met de garnalenvissers aan een duurzame toekomst voor de garnalenvisserij op de Waddenzee.

Uiteraard zijn er verschillen van inzicht maar na vele gesprekken is er een goede basis gelegd die de door alle partijen gewenste zekerheid en duidelijkheid geeft voor de komende 10 jaar. Stapsgewijs worden delen van de Waddenzee door de garnalenvissers ontzien en wordt er met technische maatregelen verder gewerkt aan het verminderen van de bijvangst. Tevens zijn er fondsen beschikbaar om deze natuurmaatregelen door te kunnen voeren in de vloot van garnalenkotters.

Meer… Waddenvereniging

Related news

List of related news articles