Defensie oefent met gespecialiseerd duikteam in Vlissingen

Defensie oefende afgelopen week in North Sea Port Vlissingen met een gespecialiseerd duikteam en de Samengestelde Havenbeschermingseenheid diverse scenario’s.
Ook werden er oefeningen uitgevoerd met de politie en de brandweer via Veiligheidsregio Zeeland. Een belangrijke bijdrage voor de havenbeveiliging in het havengebied North Sea Port.

Foto, North Sea Port.

Joint Protector
De Defensie Duikgroep (DDG) en Maritieme Explosieven Opruimingsdienst Defensie (MAREOD) namen deze week deel aan de havenbeschermingsoefening ‘Joint Protector’ bij Verbrugge in Vlissingen.

De oefening stond in het teken van Versterking Civiele Militaire Samenwerking (VCMS). Tijdens de oefening Joint Protector doorliepen de DDG en MAREOD diverse oefenscenario’s om het haventerrein van Vlissingen veilig te stellen voor de binnenkomst van een ‘belangrijk’ buitenlands schip. Wanneer Nederland gastheer is voor zo’n belangrijk schip levert de marine samen met andere militaire en civiele partners host nation support. In het scenario van deze week zochten marineduikers van de DDG de afmeerkade af en controleerden zij de bodem met moderne zoekmiddelen.

Samenwerking
Tijdens Joint Protector is nauw samengewerkt met North Sea Port, de Veiligheidsregio Zeeland en andere diensten. Zo werd een Teamleider Explosieve Verkenners van Politie Zeeland opgeroepen vanwege een verdachte rugzak op de afmeerkade. Nadat bleek dat hier een (oefen)explosief in zat maakte de MAREOD deze onschadelijk.

Ook op gebied van brandbestrijding is samengewerkt. Zo speelde het lokale vrijwillige brandweerkorps een belangrijke rol bij een gezamenlijke brandoefening aan boord van marine duikvaartuig Nautilus.

Nautilus. Foto, North Sea Port.