Defensie organiseert Future Force Conference

Op donderdag 9 en vrijdag 10 november organiseert defensie de internationale Future Force Conference (FFC) in het World Forum in Den Haag. Tijdens deze conferentie gaat Defensie met bekende en onbekende partners uit diverse sectoren in gesprek over de uitdagingen van de toekomst op het gebied van veiligheid en stabiliteit. 

De Future Force Conference is een internationale en toekomstgerichte conferentie die in het teken staat van nauwer samenwerken met diverse partners. De FFC focust zich op verschillende ‘ecosystemen’ die bijdragen aan een veiligere wereld.

Defensie wil naast de traditionele partners ook samenwerken met experts en organisaties van andere organisaties. De FFC is een investering in de toekomst die Defensie in staat stelt tijdig in te kunnen spelen op de complexe toekomstige veiligheidsuitdagingen. De conferentie levert inzichten op voor de verdere doorontwikkeling van de krijgsmacht. Kijk voor meer informatie op www.ffc2017.org

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten