Delta-havens onder druk

De positie van de havens in de Rijn-Schelde delta is sterk, maar staat onder druk.
Toenemende concurrentie, nieuwe logistieke ontwikkelingen en veranderingen in de aard van goederenstromen zijn daarvan de oorzaak.

Bron: PZC, 09-09-2011;