Deltalinqs rekent op stabiele koers

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de tijd van de formatie aanbreekt, bepleit Deltalinqs bij alle verkozen volksvertegenwoordigers het uitzetten van een stabiele koers.

Alle 150 verkozen kamerleden ontvangen vandaag van Deltalinqs als attentie een papieren bootje met daarop belangrijke prioriteiten voor de koers van de Rotterdamse Haven.

Deltalinqs vindt het tijd dat alle zeilen worden bijgezet om de doelen, zoals verwoord in de Havenvisie 2030, van de Rotterdamse ondernemers te realiseren.
Aan een nieuw kabinet wordt gevraagd op het thema:

– Onderwijs: Voer de Human Capital Agenda’s van de topsectoren uit;
– Klimaat: Ondersteun de initiatieven vanuit het Rotterdam Climate Initiative;
– Europa: De Rotterdamse haven is dé toegang tot Europa! Stimuleer de import- en exportfunctie en beperk Brusselse regeldruk;
– Infrastructuur: Investeer in de Blankenburgtunnel en achterlandverbindingen.

Rotterdam levert met haar bloeiende haven een groot aandeel aan onze welvaart.

Deltalinqs heeft er alle vertrouwen in om in goed contact met elkaar tot een koers te komen die leidt tot duurzame groei van de handel, export, industriële productie en werkgelegenheid.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam. Er zijn indirect ruim 700 bedrijven bij aangesloten, die 16% (6 mld. €) van het Bruto Regionaal Product vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 35.000 mensen.

Meer… Deltalinqs