DEME gaat baggeren in Walloni

Het consortium Ecoterres – Envirowall – Ferrari heeft van het Waalse Gewest een opdracht gekregen voor het verwerken van 285.000 m³ verontreinigd slib uit de rivieren. De opdracht is 16,4 miljoen euro (inclus. BTW) waard. Ecoterres is een dochterbedrijf van DEME. Concreet zullen de verontreinigde deeltjes in de baggerspecie worden geïmmobiliseerd.

Bron: Gazet van Antwerpen, 29-01-2009;