DEME wint “Ondernemer voor Ondernemers Trofee”

  • buitenland

DEME heeft de tweede editie gewonnen van de “Ondernemer voor Ondernemers Trofee” als duurzaamste onderneming 2016. De trofee bekroont ondernemingen uit het Noorden die het ondernemerschap in het Zuiden op een duurzame manier bevorderen. De prijs werd uitgereikt in het bijzijn van Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking. De missie van Ondernemers voor Ondernemers is het bevorderen van duurzame economische groei in landen in ontwikkeling door ondersteuning van lokaal ondernemerschap, of door het werken aan de basisvoorwaarden om tot lokaal ondernemerschap te kunnen komen.

Duurzaam baggerproject op de Congostroom
DEME werd vooral erkend met een duurzaam baggerproject op de Congostroom. Sinds 1989 heeft DEME de Congostroom regelmatig uitgebaggerd. Het ging hier steeds om zogenaamde “urgentieprojecten” omdat de stroom dermate verzand was dat vrachtschepen met een bepaalde diepgang de havens van Boma en Matadi soms niet meer konden bereiken. DEME besloot te zoeken naar een meer duurzame oplossing door een publiek private samenwerking op te zetten met de lokale baggermaatschappij “La Congolaise des Voies Maritimes (CVM)”. Er werd een tolsysteem ingevoerd voor de schepen op de Congostroom zodat de noodzakelijke middelen worden voorzien om de rivier permanent op diepte te houden en verzanding tegen te gaan.

Opleiding voor 40 Congolezen
De publiek private samenwerking zorgt ook voor de opleiding van 40 jonge Congolezen en de overname van een baggerschip waardoor CVM na tien jaar het programma zelfstandig zal kunnen voortzetten. Het opleidingstraject omvat onder meer een vierjarige opleiding aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Na een voorbereidend jaar in Congo zijn de eerste twee studenten afgelopen week in België aangekomen om hun studies aan te vatten.

Samenwerking met Havenbedrijf Antwerpen en Ondernemers voor Ondernemers
DEME werkt voor het project nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen via de Port of Antwerp International, dat binnen het kader van de band met de Congolese havens van Boma en Matadi hun expertise ter beschikking stelt om de complexe baggerwerken en de werking van de publiek private samenwerking te begeleiden. Ondernemers voor Ondernemers heeft in haar rol van Noord-Zuid match maker DEME in contact gebracht met ngo Via Don Bosco, die onderwijs- en tewerkstellingsinitiatieven ondersteunt voor jongeren in Afrika. Zij is nauw betrokken bij het project voor de selectie en lokale opleiding van de studenten die in de baggeropleiding stappen.

Alain Bernard, Bestuurder en CEO DEME Group: “DEME heeft nauwe banden met Afrika en is al meer dan 50 jaar actief op het continent. De meeste van onze projecten in Afrika zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling. Door een duurzame financiering, kennisuitwisseling en overdracht van materieel kan DEME een bijdrage leveren in Congo die echt het verschil maakt voor de economie en de bevolking. Projecten als deze ontstaan trouwens vaak bij onze medewerkers zelf, die vaak jarenlang ter plaatse werken en een relatie opbouwen met de lokale bevolking.”

Sustainable Development Goals: tegen 2030 extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren
Eerder op de dag ondertekende DEME ook het Belgisch “SDG Charter” samen met meer dan 80 andere Belgische bedrijven en organisaties. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) werden vorig jaar door de Verenigde Naties goedgekeurd en zijn bijzonder ambitieus: tegen 2030 extreme armoede bannen, onze planeet beschermen en menselijke ontwikkeling stimuleren. De SDG’s erkennen voor het eerst expliciet de belangrijke rol van de privésector op het vlak van internationale ontwikkeling. Het Belgische SDG charter is er gekomen onder impuls van minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Related news

List of related news articles