Den Helder ontvangt vijf ton subsidie voor aanleggen walstroom

Port of Den Helder gaat voor bijna 1,5 miljoen euro walstroom aanleggen. De provincie Noord-Holland heeft 23 januari een subsidie van 500.000 euro toegekend aan het project dat zorgt voor een flinke reductie van de Co2-uitstoot.

Doel is dat schepen na afmeren in de haven overschakelen op walstroom in plaats van te blijven draaien op de eigen motoren. Dit zorgt voor een flinke reductie van emissies en meteen ook voor minder geluid in de haven. Het gaat om het gebied tussen Moormanbrug en de Koopvaardersschutsluis, Nijverheidskade en Spoorweghaven.

12 projecten van start in 2017 voor meer Noord-Hollandse zeehavens
Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland gaan dit jaar 12 projecten van start die zich richten op meer duurzame Noord-Hollandse zeehavens. De projecten leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de zeehavens en het stimuleren van de circulaire economie.

Voorbeelden van deze verduurzamingsprojecten zijn een installatie voor het terugwinnen van fosfaat, een installatie voor de verwerking van restladingen van tankschepen, de aanleg van een tankponton voor de alternatieve brandstof LNG en het aanleggen van walstroom.

Gezamenlijk ontvangen de initiatiefnemers een bijdrage van de provincie van €3,3 miljoen. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen.