Den Helder wil haven uitbreiden met ruimte voor de natuur

In 2018 start een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland eind september besloten. Het gaat niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen binnen de natuur van de Waddenzee.

De gemeente Den Helder wil deze win-win voor haven en natuur bereiken door ‘Building with nature’ toe te passen. Bij deze werkwijze wordt er mét de natuur gebouwd in plaats van er in. Zo is er  evenwicht tussen economische ontwikkeling en ecologische ontwikkeling. Voorzitter van De Kop Werkt! en wethouder Edwin Krijns legt uit: “De haven zit nu wat onlogisch en krap in zijn jas, zeker als we meer bedrijven en werkgelegenheid willen aantrekken. Zomaar kades aanbouwen en uitbreiden, kan natuurlijk niet. De Waddenzee is een ecosysteem met kansen om te groeien en ook daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid. Ook gaan we hiermee de kosten van het jaarlijkse baggeren verminderen.”

Kortom, de gemeente gaat onderzoeken hoe het efficiënter inrichten van de haven samen kan gaan met het verbeteren van de natuur in de Waddenzee. Zo voorkomt de gemeente schade aan het milieu en stimuleren zij tegelijkertijd werkgelegenheid en economische groei.

Eerst onderzoek daarna een definitief ontwerp
Nu Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met het onderzoek, wordt deze aanbesteed. Uit dit onderzoek komen varianten, waarbij opnieuw de effecten op de Waddenzee worden onderzocht. Zodra voor een van de varianten is gekozen, wordt een definitief ontwerp uitgewerkt en worden planologische procedures ingezet. De uiteindelijke realisatie van een uitbreiding of andere inrichting zal richting 2025 zijn.

Photo:

Related news

List of related news articles