Den Helder wordt Offshore Hub

Marktonderzoek bij het nationale en internationale bedrijfsleven heeft vijf trends opgeleverd in de offshore-energiemarkt. Deze trends geven aan in welke richting de offshoreactiviteiten zich zullen ontwikkelen en wat daarvoor de kansen zijn voor de havenactiviteiten in de Kop van Noord-Holland.

1. LIFE -TIME EXTENSION

Levensduurverlenging van offshore-installaties. In de driehoek Den Helder – Aberdeen – Stavanger bevinden zich 982 offshoreplatformen, waarvan een flink deel langer dan gepland in gebruik zal blijven. Daarmee kan Den Helder zijn sterke positie consolideren.

2. SHALLOW GAS

Exploratie en exploitatie van lastig winbare gasvoorraden. Met de nieuwe techniek van Helderse bedrijven is dit basic business. Naar verwachting levert deze aanvullende winning de Nederlandse Staat meer dan 5 miljard euro op aan extra aardgasbaten.

3. CLEAN DECOMMISSIONING

De ontmanteling van offshore energie-installaties wordt de komende decennia steeds belangrijker. Geschatte investering is meer dan 30 miljard euro. NRG in Petten is op dit gebied al actief met speciale onderdelen, die hoogwaardige technieken vragen. De regio kan op deze trend inspelen door deze activiteit verder uit te bouwen.

4. OFFSHORE WIND

De Europese ambitie voor het realiseren van offshore windparken vraagt een investering van meer dan 10 miljard euro. In vervolg op de marktleiderspositie voor fossiele energie biedt Den Helder de kans om de aanleg en het onderhoud van offshorewindturbineparken te faciliteren.

5. BIOMASS

Energie-opwekking uit alternatieve bronnen biedt de regio kansen door actief ondersteuning en koppeling te verlenen aan de aanlanding en bewerking van gas. De nauwe samenwerking met de kennisinstituten in de Kop van Noord-Holland geeft de regio een voorsprong.

 

Meer …

 

Bron: “Kansen verzilveren aan zee”, 31 mei 2011