DIAP haalt nieuw contract binnen in Singapore

Jurong Island-300dpi

Dredging International Asia Pacific Pte Ltd (DIAP, een dochteronderneming van DEME actief in Zuid-Oost Azië) haalde in een joint venture met Starhigh Asia Pacific Pte Ltd een Design & Build-contract binnen voor de landwinning van 148 ha ter uitbreiding van Jurong Island. Het betreft een opdracht voor rekening van de grootste industriële projectontwikkelaar van de Singaporese overheid, JTC Corporation (Jurong Town Corporation).

Het contract omvat de aanleg van een zanddam met oeverbescherming, baggerwerken voor het verdiepen en uitlijning van zwaaikom en toegangskanaal, grond verbeteringswerken, het hergebruiken van de baggerspecie en verwerken van uitgegraven grond, de aanleg van wegen, afwatering en riolering en, tot slot, de voorbereiding van een terrein voor onderzoek naar diverse vacuüm consolidatietechnieken.

Het project, goed voor 1,02 miljard Singaporese dollar (+/- 625 miljoen euro) (excl.BTW), zal in 3 fases worden uitgevoerd, waarvan een deel door DIAP.

Een deel van Temasek Fairway en het West Jurong Channel worden opnieuw uitgelijnd en verdiept tot opgelegde waterdiepte.

Voor de werken zal DIAP drijvende baggerkranen en een eigen zelfvarende sleephopperzuiger inzetten. Half december gaan de werken van start en tegen eind 2017 moeten fase 1 en fase 2 klaar zijn. De werken van fase 3 worden tegen augustus 2018 afgerond.

Alle werken worden uitgevoerd conform de bepalingen van het milieueffectenrapport en met naleving van alle vereisten van het milieubewakings- en milieubeheerprogramma en de scheepvaartveiligheid. Daarnaast zal DEME er streng op toezien dat de veiligheidsnormen die ze standaard hanteert op het gebied van milieu en werkomstandigheden in elke fase van het project stipt worden nageleefd.

De westelijke uitbreiding van Jurong Island (JIWE) betekent een volgende stap in de bouw van ‘s werelds derde grootste raffinage- en petrochemische complex op Jurong Island in het westen van Singapore.

DIAP is al sinds het begin van de jaren 1990 actief in het kader van de industriële uitbreiding van West-Singapore, met de aaneenrijging van de 7 kleinere eilanden in het huidige Jurong Island in fase 1 en 2 en de verdere uitbreidingswerken in fase 3 en 4, die eind dit jaar worden voltooid. Deze eerdere contracten waren gekoppeld aan de grootschalige uitbreiding van het Singaporese schiereiland Tuas View en hebben geleid tot dit JIWE-contract, waarbij het huidige Jurong Island verder westwaarts wordt uitgebreid in lijn met de nationale ontwikkeling van Singapore.

Meer… DEME 

 

Related news

List of related news articles