Dijkdoorbraak in Eemshaven

Nieuw havenbekken Wilhelminahaven vooral voor aanvoer brandstof nieuwe elektriciteitscentrales

Vanmiddag geven de directie van Groningen Seaports en de betrokken aannemers BAM en Boskalis gezamenlijk het sein voor de dijkdoorbraak van het nieuwe havenbekken Wilhelminahaven in de Eemshaven. Het eerste water afkomstig uit het Eems-estuarium zal dan dit nieuwe havenbekken instromen. Met de realisatie van dit nieuwe havenbekken is een investering van ruim 55 miljoen euro gemoeid.

Vandaag zal de firma Boskalis met haar cutterzuiger Seine de oude zeedijk definitief doorbreken, waardoor het nieuwe gedeelte van de haven voor het eerst in open verbinding komt met de zee. Om het nieuwe havenbekken te kunnen realiseren moet nu nog ca. 1.400.000 m3 grond worden verzet.

In het nieuwe havenbekken van de Wilhelminahaven worden 1200 meter nieuwe laad- en loskaden door BAM gebouwd. Deze zijn noodzakelijk voor de aanvoer van brandstof – waaronder steenkolen en biomassa – en afvoer van restproducten (o.a. naar de cementindustrie) voor de nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven. De kaden vormen tevens de waterkering voor het achterliggende industrieterrein. Daarnaast wordt vanaf 2012 via het havenbekken koelwater door de centrales ingenomen.

De terreinen van de in aanbouw zijnde centrales van RWE en Nuon zijn in de afgelopen jaren op hoogte gebracht middels zandtransporten met grote tractoren en dumpers en met een zandzuiger. Deze zandzuiger heeft het zand uit de toekomstige haven gezogen en via een persleiding op de op te hogen terreinen gespoten. Ook de nieuw te bouwen centrale van Eemsmond Energie die staat gepland staat, wordt op dit moment opgehoogd met zand afkomstig uit de Wilhelminahaven.

De kadebouw maakt het mogelijk om schepen met een diepgang tot 14,5 meter te lossen en te laden. De werkzaamheden voor dit nieuwe havenbekken zijn in juni 2009 gestart. In totaal werkten gemiddeld 50 man aan de voortgang van de technische werkzaamheden op de bouwplaats. Een gedeelte van deze mensen waren langdurig werklozen die via het UWV hier ingezet zijn om werkervaring op te doen.

Bron: Groningen Seaports, 23-06-2011;