Discussie vaarwegbelasting laait weer op

De discussie of vaarweggebruikers moeten gaan betalen voor de kosten die de overheid maakt voor het onderhoud aan vaarwegen is onlangs opnieuw opgelaaid. De Taskforce Versterking Recreatietoervaart stelt in haar rapport dat pleziervaarders een bijdrage moeten gaan leveren. Dat willen de recreatieschippers echter alleen als ook de binnenvaart gaat betalen.

Bron: Schuttevaer, 27-02-2009;