Documentatie gevaarlijke lading zeeschepen vaak niet in orde

De administratie van gevaarlijke lading in het zeetransport wordt vaak niet goed bijgehouden. Dat volgt uit het jaarrapport 2007 over gevaarlijke stoffen in de zeevaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat, 22-08-2008;