Dolphin Tail maakt van stromend water duurzame energie

William Pieneman van Dolphin Tail Energy Solution heeft een innovatieve technologie ontwikkeld om stromend water om te zetten in stroom en het op te slaan. Het Dolphin Tail systeem is per rivier aanpasbaar en kan bijvoorbeeld geplaatst worden voor een brugpilaar of in speciale by-passes. Er kan een optimaal rendement uit het systeem gehaald worden doordat er een linksdraaiend en een rechtsdraaiend gedeelte is. Door de snelheid van het water kan een stroming voortaan bijna altijd worden omgezet in energie.

Tekening van Dolphin Tail.

Verankering van het console met daarop een kolom waarlangs het schoepmechanisme zich omhoog en omlaag kan bewegen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ook kan de diameter, afmeting en vorm van de schoepen worden aangepast. Aan de brugpilaar is een drijvend ponton bevestigd. Hier kan de energie worden afgetapt om bijvoorbeeld in een expansievat te worden opgeslagen. Een belangrijk voordeel van het systeem is ook dat het geen ecologische footprint achterlaat. Binnenvaartschepen ondervinden er geen enkele hinder van en het is vis- en milieuvriendelijk.

Pieneman: “Met dit project zijn we nu in een fase beland dat testen met een prototype kunnen worden uitgevoerd om een werkelijk beeld te krijgen van de onbegrensde energieopwekkende potentie van het systeem. Met vanzelfsprekend de daarbij behorende cijfermatige resultaten. Voor ons is het opwekken van energie in rivieren absoluut geen uitdaging meer, maar veel meer een bijna werkelijkheid. Net zoals een aantal jaren geleden bij wind het geval was, staat het opwekken van stromingsenergie nog in de kinderschoenen. En ontbeert het ons nog aan de juiste apparatuur om de uiteindelijke energieopbrengst te kunnen berekenen, maar ook hier wordt op internationaal niveau hard aan gewerkt. Stromingsenergie uit rivieren maakt de mondiale energievoorziening schoner en, in tegenstelling tot windenergie, zonne-energie en getijdenenergie, wekt het 24/7 duurzame energie op. Daarnaast worden we in het kader van de huidige energie transitie weer minder afhankelijk van energiebronnen die het klimaat veel te zwaar belasten en grote nadelige effecten hebben op het milieu.”

Partners gezocht
Voor de bouw en de samenstelling van alle componenten van het prototype is Dolphin Tail Energy Solution momenteel naarstig op zoek naar partijen die haar daarbij willen bijstaan en met hun specifieke kennis het concept verder te optimaliseren. Met als uiteindelijk doel om gezamenlijk de Dolphin Tail in productie te nemen en wereldwijd in de markt te zetten. Alle denkbare technische tekeningen liggen kant en klaar om het prototype te gaan bouwen.

Ga voor meer informatie naar www.dolphintail-energysolutions.com

Foto, Dolphin Tail.