Doop nieuwe duurzame patrouillevaartuigen Amsterdam

DoopCastorEnPolluxDamenPortofAmsterdam

Havenbedrijf Amsterdam nv doopte gisteren twee nieuwe patrouillevaartuigen: De Castor en de Pollux.

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft op 18 april twee nieuwe duurzame patrouillevaartuigen gedoopt, die zijn ontworpen en gebouwd door Damen Shipyards Group in Gorinchem. De vaartuigen zijn gedoopt door CEO Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam NV, zij doopte de Pollux en door Rijkshavenmeester Janine van Oosten, zij doopte de Castor.

De twee vaartuigen vervangen Patrouillevaartuig 7 Hephastos, en Patrouillevaartuig 8 Poseidon. In totaal heeft de haven een vloot van 5 patrouillevaartuigen, 1 blusvaartuig en 1 relatievaartuig. De nieuwe twee vaartuigen kunnen de komende 25 jaar mee gaan.

DoopCastorEnPolluxvlnr

Van links naar rechts: Doopvrouw Rijkshavenmeester Janine van Oosten, projectleider Wim Spoelstra, doopvrouw CEO Dertje Meijer en COO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam, Salesmanager Roel van Eijle en projectleider Remco van der Vugt van Damen Shipyards Groep

De totale vloot bestaat uit:
• Patrouillevaartuig 1 – Castor (2013)
• Patrouillevaartuig 2 – V63 (1987)
• Patrouillevaartuig 3 – Triton (2006)
• Patrouillevaartuig 4 – Athena (2010)
• Patrouillevaartuig 5 – Pollux (2013)
• Blusvaartuig 7 – Hephaistos (2001)
• Relatievaartuig motorschip MS Havenbeheer (1995)

Calamiteiten
Patrouillevaartuigen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week ingezet. De dubbelschroef surveillance- en werkvaartuigen voldoen aan allerlei eisen, zodat deze ingezet kunnen worden voor verkeersbegeleiding, toezicht, handhaving en inzet bij calamiteiten in het Amsterdamse havengebied en het gebied van het Centraal Nautisch Beheer, van IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam.

Vaartuigen 1, 4 en 5 zijn inzetbaar voor calamiteiten en vaartuig 7 is geschikt voor extra ondersteuning als er veel water beschikbaar moet zijn in geval van bijvoorbeeld brand. De vaartuigen PA2 en PA3 zijn surveillancevaartuigen die bij calamiteiten zijn in te zetten als een varend commando- en werkplatform.

Duurzaamheid
De vaartuigen zijn op duurzaamheid ontwikkeld. Het schip heeft relatief milieuvriendelijke dieselmotoren en opslag voor afgewerkte vloeistoffen. Het stuurhuis is uitgerust met de nieuwste technologie. Het schip weegt 100 ton heeft een trekkracht van 16 ton en een maximum snelheid van 21 kilometer per uur. De motoren hebben samen een vermogen van 1475 kW.

Damen zorgde bij deze vaartuigen voor aanpassing van de indeling van het stuurhuis, waarbij plaats, zichtbaarheid en bedieningsgemak belangrijke punten waren. In lijn met de optiepakketten die Damen bij zijn gestandaardiseerde ontwerpen aanbiedt, plaatste de scheepsbouwer ook een brandblusinstallatie en extra poorten in de verschansing om makkelijk op andere schepen te kunnen overstappen en om drenkelingen uit het water te kunnen halen.

Anti-fouling proef
Bij de afwerking van de schepen is bij de Pollux gebruik gemaakt van een relatief nieuw aangroeiwerend folie, Thorn-D van Micanti, dat op het gedeelte onder de waterlijn van de scheepshuid wordt aangebracht. Dit is een proef. De houdbaarheid van de folie – ook wel film genoemd – is vijf jaar. De proef is interessant omdat bij het identieke vaartuig Castor met ander afwerkingsmateriaal, anti-fouling verf, is gewerkt. Zo is de vergelijking goed te maken, omdat beide schepen op dezelfde manier ingezet worden, in hetzelfde gebied. Havenbedrijf Amsterdam vindt het belangrijk dat de vaartuigen veilig en duurzaam zijn. Met deze nieuwe vaartuigen is Havenbedrijf Amsterdam voor de komende jaren uitstekend geëquipeerd om haar werk te doen.

Rijkshavenmeester
Vanuit het Haven Operatie Centrum in IJmuiden vindt de verkeersbegeleiding van de scheepvaart plaats. Het toezicht op de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart is in handen van Rijkshavenmeester Janine van Oosten. Zij is tevens havenmeester van het Amsterdamse havenbedrijf en directeur van Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, de gemeenschappelijke regeling waarbinnen de gemeenten langs het Noordzeekanaal samenwerken. Tevens werkt zij namens en in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het gebied tussen de Oranjesluizen bij Schellingwoude tot en met zo’n 12 mijl buiten de kust van IJmuiden valt onder haar verantwoordelijkheid.

Slimme haven
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 75 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil een slimme haven zijn en op een duurzame, innovatieve manier waarde toevoegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf wil de bedrijven stimuleren bij groei, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Dit wil Havenbedrijf Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Meer… Port of Amsterdam – DAMEN