Doorlooptijd procedure exportvergunning Rusland

Op 3 februari jl. organiseerde Nederland Maritiem Land een drukbezochte bijeenkomst over maritiem zakendoen met Rusland in de huidige omstandigheden. Voor diverse productcategorieën moet een exportvergunning voor Rusland aangevraagd worden (o.a. Dual Use goederen). Uit discussie met het aanwezige maritieme bedrijfsleven kwam naar voren dat de procedure voor het aanvragen van deze exportvergunning bij de Centrale Dienst Invoer en Uitvoer (CDIU) in veel gevallen te lang duurt en daardoor belemmerend werkt. NML heeft direct toegezegd via de Trade Council actie op dit punt te ondernemen.

Er is daarom contact opgenomen met werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij heeft dit punt in de afgelopen maanden meerdere malen aan de orde gebracht bij contact met Minister Ploumen en haar Ministerie. Drie partijen in de Tweede Kamer hebben kamer vragen over dit probleem gesteld. Minister Ploumen heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van de capaciteit bij de betreffende dienst. Deze uitbreiding is inmiddels deels ingevuld waardoor de achterstanden momenteel worden weggewerkt. Bedrijven die desondanks tegen te lange doorlooptijden  in de procedure aan lopen en daardoor orders dreigen mis te lopen wordt geadviseerd hierover direct met het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact op te nemen om mogelijk tot een ad hoc oplossing te komen.

Meer… Nederland Maritiem Land